HİZMETLER

Operasyonel
İş Yükü

 • Firma ve ürün tanıtımına yönelik sunumların hazırlanması
 • Malzeme ve ürünlerin tedarik makamlarına ve son kullanıcıya tanıtımının yapılması
 • Doğrudan alım haberlerinin duyurulması
 • İhtiyaçların duyurulması
 • Toplantılara katılım, toplantı yeri sağlanması ve diğer koordinasyon işlemleri
 • Ürünlerin görünürlüğünün arttırılması ve pazarlama faaliyetlerine destek sağlanması

İş İlişkileri
& Toplantılar

 • Üreticiler, tedarik makamları ve son kullanıcılarla ilişkilerin yürütülmesi
 • Yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kuruluşlarla görüşme ve yazışmalar
 • Üreticiler, potansiyel müşteriler ve temsilciler arasındaki ilişkilere destek sağlanması
 • Üreticilerle birlikte fuarlara katılım
 • Son kullanıcıya ürün tanıtımlarının yapılması
 • Temsilcilerin üreticilerle buluşturulması
 • Üreticilerin, uluslararası piyasaya girmesine destek sağlanması
 • Satış sonrası işlemlerde ve teklif hazırlanmasında destek sağlanması

Networking &
Piyasa Araştırması

 • Yurt içi temsilcilik hizmetleri sağlanması
 • Toplantılara katılım, toplantı yeri sağlanması ve diğer koordinasyon işlemleri
 • Ürününü pazarlama ve satışa yönelik yurt dışı temsilci adayı veya temsilci araştırması
 • Yeni ürün geliştirme önerileri, kalite ve dış ticaret diğer danışmanlık hizmetleri
 • Üretici araştırması yapılması, üreticilerden uygun kalite ve maliyette ihtiyacı karşılayan ürünlerin bulunması